Privacy Beleid

Privacy en cookies

Privacy verklaring

Horse & Home Decoration

Bedrijfsadres is: Koestraat 51 6104AK Koningsbosch Het postadres is gelijk aan het bedrijfsadres. Het Kamer van Koophandelnummer is: 90037928 BTW nummer is: NL004781567B20

Dagelijkse werking  ( “juridische grond” en “gerechtvaardigd belang”)

Horse & Home Decoration maakt gebruik van particuliere klantgegevens en dient zich daarom te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG). Horse & Home Decoration gebruikt je gegevens uiteraard niet zo maar. Het heeft een “juridische grond” of een “gerechtvaardigd belang”. Voor het afhandelen van een geplaatste order bewaren we bijvoorbeeld e-mailadres, naam, adresgegevens en telefoonnummer van onze klanten om een geplaatste bestelling door onze transporteur te kunnen laten bezorgen en om aanspraken op retourneren en/of garantie correct te kunnen afhandelen. Wij vinden het belangrijk om de door jou verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Bij een bezoek aan onze website bewaren  wij niets van informatie, behalve als men inlogt als vaste klant en/of bestellingen plaatst in de webshop. Wel wordt soms de domeinnaam geregistreerd  van de site die je hebt bezocht en op doorgeklikt vóór je gebruik maakt van de site. (bijvoorbeeld Beslist.nl of Google Shopping). Wij vragen verder nooit naar “bijzondere persoonsgegevens” als bijvoorbeeld creditcard gegevens of paspoortnummers.

Afspraken met derden

Informatie wordt niet aan andere organisaties verkocht  voor commerciële doeleinden. Wel vragen wij als verwerkingsverantwoordelijke aan derden. Dit maakt het onder andere mogelijk dat onze website wordt gehost, betalingen worden verwerkt, je pakket wordt bezorgd,  gegevens worden opgeslagen, onze klantenservice je goed kan helpen en bijvoorbeeld de financiële administratie kan worden gevoerd. Met deze partijen zijn afspraken gemaakt dat zij geen  klantgegevens mogen gebruiken voor eigen (commerciële) doelen. Zij werken in opdracht van Horse & Home Decoration (de verwerkingsverantwoordelijke) en mogen alleen die bewerkingen uitvoeren die met Horse & Home Decoration zijn overeengekomen. Zie ook de privacy voorwaarden van google

Privacy op internet en cookies

Gebruik van de website van Horse & Home Decoration betekent dat je akkoord dient te gaan met, onder andere, het interne – en cookiebeleid. Dit kan door de cookiemelding bij je eerste bezoek op de site te accepteren. Indien je niet akkoord wilt of kunt gaan met dit beleid, kun je onderstaand browserproces doorlopen om cookies te weigeren. Indien je voor deze werkwijze kiest kunnen wij  geen verantwoordelijkheid dragen voor het gebruik van de site en de wijze waarop cookies worden geweerd. Je maakt op dat moment voor eigen rekening en risico gebruik van de site.

Gebruik cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch jouw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt in het kader van fraudepreventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw bezoek aan een site naar jouw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is www.Horsehomedecoration.com

Weigeren cookies

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel je als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten. Horse & Home Decoration heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die zij ontvangt op de website.

Bewaartermijnen

De bewaartermijn van de gegevens die verzameld worden door Horse & Home Decoration kan per doel van de gegevensverwerking worden bepaald aan de hand van de volgende criteria: – De gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zolang als nodig is voor het doel van de verwerking van de gegevens bewaard. Dit is afhankelijk van de duur van de commerciële relatie of bijvoorbeeld de wettelijk vereiste duur (transactiegegevens 7 jaar); – De gegevens worden vervolgens gearchiveerd i.v.m. met bijvoorbeeld garantieafhandeling of controle op fraude tot het moment van de van toepassing zijnde verjaringstermijn; – Na de verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd dan wel geanonimiseerd (bijv. om beschikbaar te blijven ten behoeve van statistieken).

Rechten

De toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (‘recht op overdraagbaarheid van gegevens’), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang. De toestemming kan ook op elk moment worden ingetrokken, indien de verwerking gebaseerd is op gegeven toestemming. Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend door een eenvoudig verzoek te versturen aan de Data Protection Officer.

Overige verklaringen

Horse & Home Decoration zal de consumenteninformatie niet gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in het vigerende privacybeleid. In geval van wijzigingen zullen wij opnieuw om toestemming vragen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Versie per 24 oktober 2023

0

Your Product Winkelwagen

The Cart is Empty
No Product in the Cart!